Эўхарыстыя – найбольшы скарб Касцёла

Пагаворым сёння пра вялікасць Эўхарыстыі як найбольшага скарбу Касцёла. Дэтальна апісваць “сцэнарый” не будзем, звернемся да  яе  духоўнага багацця, да яе сутнасці. Многія святую Імшу лічаць супольнай малітвай або спатканнем з Богам. Гэта вельмі павярхоўнае разуменне таямніцы. Паглядзім на яе больш глыбока….

 

 

“Колькі кропляў вады ў моры, колькі прамянёў у сонца, колькі звёзд у небе, кветак на зямлі – столькі таямніц трымае ў сабе Ахвяра святой Імшы”. Так апісваў таямніцу Эўхарыстыі Св. Банавентура. Спрабуйма паразважаць над сутнасцю св. Імшы.

Апошняя Вячэра, Ахвяра Крыжа і Эўхарыстыі між сабою цесна звязаныя. Праз св.Імшу спосабам бяскроўным пад постацямі хлеба і віна прысутнічае Ахвяра Крыжа, якая распачалася падчас Апошняй Вячэры. “Гэта праўда, што ахвяра, зложаная на Кальварыі, зрабіла дастаткова, каб аб’яднаць для людзей усе ласкі збаўлення; Ахвяра св. Імшы – ні што іншае, як збіранне яе пладоў”, – гаварыў Св. Ян Павел II (01.06.1983 г.).

 

Мэты цэлебрацыі святой Імшы

Мэты цэлебрацыі св. Імшы такія, як і мэты Ахвяры Крыжа. Папа Пій XII у Энцыкліцы  Медыятар Дэі выдзяліў 4 галоўныя мэты цэлебрацыі Эўхарыстыі: пакланенне Богу Айцу; падзяка Богу; уміласціўленне за грахі жывых і памерлых; выпрошванне ласкаў.

Падчас Эўхарыстыі прысутнічае неба, святыя і анёлы, а таксама душы чысцовыя.

Належыць падкрэсліць паўсюднае святарства верных. На моцы святога хросту і бежмавання свецкія ўключаныя ў містычнае Цела Хрыстуса – Касцёл. Па-свойму ўдзельнічаюць ў святарстве Хрыстуса, у якім складаюць ахвяры свайго жыцця. Важным з’яўляецца іх свядомы ўдзел у Эўхарыстыі. Другі Ватыканскі Сабор падкрэсліў: “Усе іх учынкі, малітвы і апостальскія прадпрыемствы, жыццё сужэнскае і сямейнае, штодзённая праца, адпачынак духа і цела, калі адбываюцца ў Духу, а нават жыццёвыя нягоды, калі цярпліва пераносяцца, становяцца духоўнымі ахвярамі, мілымі Богу праз Езуса Хрыстуса” (пар. 1 П 2,5).

Сучасная балівійская містычка Каталіна Рывас, запісы якой сталі вядомымі касцёльным уладам, так апісвае вопыт св. Імшы падчас працэсіі з дарамі:

“Выглядала гэта так, быццам з боку кожнай асобы, прысутнай у Катэдры, паявілася іншая асоба і хутка ўся Катэдра запоўнілася маладымі прыгожымі людзьмі. Былі яны ўбраныя ў белыя шаты і накіраваліся да галоўнай навы, а пасля падыйшлі да алтара. Маці Божая сказала: “Глядзіце. Гэта Анёлы Стружы ўсіх людзей, якія тут знаходзяцца. Гэта момант, калі твой Анёл Струж заносіць твае ахвяры і просьбы да алтара Божага. (…). Некаторыя з іх нешта неслі, быццам залатыя міскі з нечым, што яснела як зала-цістае святло. Маці Божая сказала:“Гэта Анёлы Стружы людзей, якія ахвяруюць гэтую св. Імшу ва многіх інтэнцыях, тых, якія ўсведамляюць, што азначае гэтая цэлебрацыя. Яны нешта маюць для ахвяравання Богу (…). Ахвяруюць сябе ў гэтыя хвіліны…ахвяруюць свае смуткі, боль, надзею, радасць, просьбы. Памятай, што св. Імша мае бясконцую вартасць. Для гэтага будзь шчодры ў дары і просьбе”. За першымі анёламі ішлі наступныя, якія не мелі нічога ў руках; ішлі з пустымі рукамі. Марыя сказала: “Гэта Анёлы людзей, якія таксама тут, але ніколі нічога не ахвяруюць. Не зацікаўленыя тым, каб перажываць кожны момант св. Імшы і не маюць дароў, каб занесці іх да Божага Алтара”. У канцы працэсіі ішлі іншыя Анёлы, якія былі смутныя, з рукамі, зложанымі да малітвы і з апушчанымі вачыма. “Гэта Анёлы Стружы людзей, якія таксама тут, але… якіх прымусілі прыйсці, якія прыйшлі з абавязку, без жадання ўдзельнічаць у св. Імшы”. Анёлы ідуць смутныя, бо не маюць нічога для таго, каб занесці да Алтара, акрамя ўласных малітваў. Не засмучайце свайго Анёла Стружа. Прасіце аб многім, аб навяртанні грэшнікаў, аб спакоі ў свеце, за вашых суседзей, за тых, якія просяць вас аб малітве. Прасіце, але не толькі за вас самых – за ўсіх. Памятайце, што ахвяра, якая найболей падабаецца Пану, – гэта тая, калі ахвяруеце самых сябе як ахвяру спалення, так, каб Езус мог ператварыць вас праз свае заслугі.

Што маеце вы свайго для ахвяравання Айцу? Нябыт і грэх. Але ахвяраванне самога сябе, злучанае з заслугамі Езуса, падабаецца Айцу (…)”.

Найважнейшым момантам св. Імшы з’яўляецца кансэкрацыя. Гэта перамена гостыі ў Цела Хрыстуса, а віна – у Яго Кроў. Святар паўтарае ў асобе Хрыста Яго Словы з Апошняй Вячэры. Касцёл спрадвеку ўрачыста навучае, што пасля слоў кансэкрацыі ў постаці хлеба і віна субстанцыйна прысутнічае Хрыстус Бог – Чалавек са сваім Целам, Людскою Душою і Боскасцю. Прыметы гостыі і віна, такія, як смак, пах, колер… застаюцца, але на самай справе гэта ўжо ёсць Цела і Кроў Хрыстуса, які аддаў сябе за нас. Пры словах святара: “Гэта – Цела Маё… Гэта – Кроў Мая…” бяскроўна прысутнічаюць мука і смерць Хрыстуса. Алтар становіцца гарою Кальварыі. Затым Езус застаецца так доўга, як трываюць святыя постаці хлеба і віна, каб стаць спажыткам, каб быць жаданым, ушанаваным ў працэсіі, каб благаслаўляць і прабываць сярод нас у табернакулюме.

29 жніўня 1932 г. быў зроблены  здымак святара, які цэлебраваў Эўхарыстыю на трэці дзень пасля святарскага пасвячэння. На фатаграфіі над алтаром аказаўся Хрыстус укрыжаваны. Кс. Франц Кайзер так апісаў тое фота: “На здымку відаць, як падчас кансэкрацыі пахіляецца на Крыжы Хрыстус, хоць на самой справе паблізу алтара не было ніякага Крыжа. Гэта – цудоўнае пацвярджэнне Эўхарыстычнай Ахвяры як на Галгоце. Ні цэлебрант, ні прыслужваючы на Імшы брат законны, ані яго родны брат, які фата-графаваў, не бачылі таго, што цудоўным чынам  вышла на фатаграфіі. Я ведаю таго святара, які гэтую ласку атрымаў, і сведчу сапраўднасць і аўтэнтычнасць таго здарэння”.

Падчас слоў “Вось Баранак Божы…” святар робіць жэст, якога верныя звычайна не заўважаюць. Менавіта ў гэты момант адбываецца ламанне Гостыі і змешванне яе частак з Крывёю Панскай. Гэтае гвалтоўнае ламанне было звязана з гвалтоўнай смерцю Езуса. У той жа час змешванне постаці з’яўляецца сапраўдным злучэннем Цела з Крывёю і разумелася як Змёртвыхпаўстанне Пана.

Эўхарыстычная літургія заканчваецца абрадам св. Камуніі. У ёй яднаемся з Хрыстусам, прымаючы Яго ў нашае сэрца. Незвычайна выразным з’яўляецца параўнанне Хрыстуса з пеліканам, які, не маючы чым выкарміць сваіх птушанят, выкарміў іх уласным  целам і крывёю! “Ты, як пелікан, Крывёю сваёю корміш люд”, – спяваем у адной з песень.

На заканчэнне варта ўслухацца ў словы Езуса з Евангелля: “Я– хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які Я дам, – гэта Цела Маё дзеля жыцця свету. (…) Калі не будзеце спажываць Цела Сына Чалавечага і піць Крыві Ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто спажывае Маё Цела і п’е Маю Кроў, мае жыццё вечнае, і Я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Бо Цела Маё – праўдзівы спажытак, а Кроў Мая – праўдзівы напой. Хто спажывае Маё Цела і п’е Маю Кроў, трывае ўва Мне, а Я ў ім” (Ян 6, 51, 53-56).

 

 

 а. Казімір МАРАЎСКІ, OCD. 


  ИЗ КАТЕХИЗИСА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИKatechizis

 

 

Знаки хлеба и вина

 

 1333

«В самом сердце совершения  Евхаристии находятся  хлеб и вино, которые через слова Христа  и через призывание Духа Святого становятся Телом и Кровью Христа. Верная повелению Господа, Церковь продолжает в память о Нем, до Его возвращения во славе, совершать то, что Он  совершил накануне Страстей: «Он взял  хлеб…», «Он взял чашу, наполненную вином…». Таинственно становясь Телом и Кровью Христа, знаки хлеба и вина продолжают означать также, что творение благо. Так, в Приношении даров мы благодарим  Творца за хлеб и вино, плод «трудов человеческих», но прежде  «плод земли» и «лозы», дары Творца. В жесте Мелхиседека, царя и священника, «вынесшего хлеб и вино» (Быт 14, 18), Церковь видит прообраз  своего собственного приношения «.


 

 

Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий