Хлеб штодзённы

1 снежняgr-str-30

1-я нядзеля Адвэнту, год С

 

Павінны быць падрыхтаванымі

 

1 чытанне – Іс 2, 1-5.  

Пс 122, 1-2. 4-9.

2-е чытанне – Рым 13, 11-14.

Евангелле – Мц 24, 37-44.

 

 

 

“Дай спазнаць Твае дарогі, Пане, і навучы мяне сцежкам  Тваім” (Пс 25 (24), 4).

Увесь сённяшні ўрывак з Евангелля з’яўляецца для нас заклікам быць гатовымі. Яго можна падзяліць на тры часткі:

  • першая частка спасылаецца на падзеі з мінулага – на часы Ноя, калі людзі жылі цалкам паглыбленыя ў свае зямныя клопаты і «нічога не заўважылі» (вершы 37-39);
  • Хрыстус прыйдзе. Ён прыйдзе ў канцы, нечакана і застане нас сярод нашых штодзённых  спраў.  Гора нам, калі мы не будзем гатовы  (вершы 40-41);
  • неабходна, каб мы былі  пільнымі і падрыхтаванымі да прыйсця Пана праз тое, што мы абавязкова будзем жыць  паводле  Евангелля (вершы 42-44).

Быць пільнымі не азначае толькі «быць уважлівымі», аднак, паводле Мацвея, азначае «здзяйсняць на практыцы» словы Езуса. Быць пільнымі – значыць сапраўды дзейнічаць паводле Евангелля, жыць паводле яго на практыцы. У вершах 40–41 мы  бачым  такі прыклад: двое працаўнікоў робяць адну і  тую ж працу ў полі, дзве жанчыны мелюць на жорнах, аднак тое, чым яны адрозніваюцца, гэта  не знешняя дзейнасць. Праца аднолькавая, але  адрозніваюцца іх унутраныя адносіны да яе. З гэтага яскрава вы-нікае, што «быць гатовымі» азначае добра працаваць, з правільным унутраным намерам. Усё  нашае жыццё мы павінны  штодзень  быць пільнымі ў нашай  дзейнасці, павінны  ўвесь час  жыць  правільна. Быць пільным не азначае быць усхваляваным або жыць пад страхам перад смерцю, гэта таксама не ліхаманкавае і залішне асцярожнае  чаканне будучага, а спакойная і ціхая надзея чалавека, які штодня працуе і застаецца верным Евангеллю.

Літургічны год пачынаецца з погляду, скіраванага на другое, канчатковае прышэсце Пана нашага Езуса Хрыста, гэта значыць на чаканне мэты гісторыі. І  яго параўноўваюць са шляхам: «З радасцю пойдзем у дом Пана Бога» (пар. Пс 122). Калі мы будзем дзейнічаць такім чынам, то навучымся з дапамогай літургіі (і біблейскіх чытанняў) распазнаваць «сэнс» часу.


 8 снежня

2-я нядзеля Адвэнту, год С

 

Рыхтаваць шлях Пану

 

1 чытанне – Іс 11, 1-10.  

Пс 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17.

2-е чытанне – Рым 15, 4-9.

Евангелле – Мц 3, 1-12.

 

 

 

“Змяні наш лёс, о Пане, як патокі на поўдзень” (Пс 126 (125), 4).

Янам Хрысціцелем кіравала гарачае перакананне, што набліжаецца прышэсце  Божага  Валадарства: «Пакайцеся, бо наблізілася Валадарства Нябеснае… Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце  сцежкі  Яму (пар. Мц 3, 2–3).  Ян перакананы, што менавіта ў яго час адбываецца пераварот і радыкальная змена старога парадку ў свеце. Новы, больш чалавечны і больш справядлівы свет створыць не чалавек, а сам Пан. Нават Бог сваім «неадваротным гневам» учыніць канец сапсаванага і хворага свету. Ян прадбачыць знакі падзення старога парадку і структур свету: «Ужо і сякера прыкладзена да карэння дрэваў; бо кожнае дрэва, што не дае добрага плоду, будзе ссечана і кінута ў агонь» (пар. Мц 3, 10). Божы суд цалкам ачысціць свет ад усялякай несправядлівасці.

Ян Хрысціцель абвяшчае новы свет, які народзіцца з Божага дару. Ён сам аб’яўляе, што «той, хто ідзе за мною… будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём» (пар. Мц 3, 11). Ян Хрысціцель усведамляе, што ў яго няма ні моцы, ні сродкаў для таго, каб змяніць свет, і таму яго дзейнасць абмяжоўваецца  толькі прапаведваннем і ўдзяленнем хросту «ў вадзе для пакаяння». Ён толькі папярэднік Месіі, які будзе дзейнічаць моцаю Духа Пана, сімвалам якога з’яўляецца  агонь.

Знясіленаму чалавецтву, якое штодзень  распачынае  сваю  сізіфаву працу ў справе змянення свету (які ў гэтага чалавека выклікае ўсё большую  агіду), Ян Хрысціцель кажа: «Досыць! Ужо пара скончыць з бясплённай  і  бескарыснай працай. Прызнайцеся ў сваіх грахах, у прагненні ўлады і насілля, якія асляпляюць вашыя сэрцы; адкрыйце вочы, глядзіце ўвысь і наперад; бачыце, Бог  праз  Езуса  менавіта цяпер робіць для вас магчымым прышэсце Валадарства Ягонага». Такім з’яўляецца  хрысціянскі Адвэнт: пры-знаць уласную немач і глядзець з даверам і надзеяй на Бога, бо  толькі Ён  можа  прынесці  нам  жыццё.


 15 снежня

3-я нядзеля Адвэнту, год С

 

Для  Бога ўсё  магчыма

 

1 чытанне – Іс 35, 1-6а. 10.  

Пс 146, 6b-10.

2-е чытанне – Як 5, 7-10.

Евангелле – Мц 11, 2-11.

 

 

“Спявайце Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы, абвясціце гэта па ўсёй зямлі” (Іс 12, 5).

Гэтую нядзелю па традыцыі мы называем  лацінскім   тэрмінам   Gaudete – нядзеляй радасці. Першае чытанне пачынаецца  настойлівым  заклікам  да  радасці: «весяліся,  радуйся, усклікай!».

Якія  прычыны  для нашай радасці? Штодзённасць і наш асабісты вопыт хутчэй прапануюць мноства прычын для плачу, смутку і перажывання з-за пастаянных  няўдач. Больш адпаведным быў бы песімістычны настрой і расчараванне. Хіба не праўда тое, што  так  шмат  лю-дзей церпіць, памірае, цяжка  працуе і не атрымлівае за гэта належнай платы, што так шмат самотных, прыгнечаных, ахвяраў несправяд-лівасці, хоць асабіста нам жывецца добра? Замест закліку радавацца  ці  не  быў бы больш падыходзячым пратэст, крык, поўны абурэння і супраціву злу, або меланхалічнае, аднак  шматзначнае маўчанне, хоць і бяссільнае, бясплённае? Усе нашыя  пярэчанні супраць закліку радавацца зыходзяць з пераканання ў немагчымасці перамагчы зло, з адчування бяссілля перад злом, з якім мы сустракаемся ў жыцці і ў свеце. Бо хто можа і сапраўды жадае перамяніць  якасць свайго жыцця? Па-вінен быў бы стацца «цуд». Аднак, здаецца, складана нават спадзявацца на яго, не тое што настойліва патрабаваць яго.

Езус сёння кажа: «Ідзіце, абвяс-ціце Яну тое, што чуеце і бачыце: сляпыя зноў бачаць і кульгавыя хо-дзяць, пракажоныя ачышчаюцца і глухія чуюць, памерлыя ўваскрасаюць і ўбогім абвяшчаецца Добрая Навіна» (пар. Мц 11, 4–5). З прышэсцем Езуса ўзнік новы свет: тое, што было немагчыма  для чалавека, стварыў Бог.  Каля Езуса фарміруецца новае грамадства жанчын і мужчын, якія здольныя верыць, не страчваць на-дзею і любіць. Яны адчуваюць новы прыліў  энергіі  для жыцця.

А як мы? Ці здолеем паверыць у Езуса  Хрыста? Ці  зможам даверыцца Яму і стварыць з Ім такое грамадства, у якім і сёння магчымы «цуды» веры і любові, якая дае сілы, ажыўляе,  адарае  пад’ёмам, смеласцю, ацаляе і ўмацоўвае?


 22 снежня

4-я нядзеля Адвэнту, год С

 

Знак «Эммануэль»

 

1 чытанне – Іс 7, 10-14.  

Пс 24, 1-6.

2-е чытанне – Рым 1, 1-7.

Евангелле – Мц 1, 18-24.

 

“Вось іду, каб выканаць волю Тваю” (Гбр 10, 9)

Жонка Ісаі (або жонка цара Ахаза) нарадзіла дзіця,  якога  звалі Эммануэль. На першы погляд, няма тут нічога незвычайнага.  І ўсё ж такі, гэта  зусім  не  малазначная падзея і не такая банальнасць, як  магло б здавацца на першы погляд. Гаворка ідзе пра «асобу», якая з’явіцца на свет, а кожная асоба з’яўляецца носьбітам пэўнай  таямніцы, пэўнага лёсу, які яе бацькі не могуць загадзя запраграмаваць ці прадбачыць.

Нараджэнне  дзіцяці – гэта бачная прысутнасць таямніцы, якая за-ключаецца ў самой аснове чалавечага існавання. Аднак, калі гаворка ідзе пра Божага Сына, мы разумеем больш дакладна, што Яго не можа нарадзіць нейкі мужчына і нейкая жанчына: Ён не  можа  быць  нічым іншым, як толькі Божым дарам. Ён з’яўляецца бачным увасабленнем «асновы» самой  рэчаіснасці – увасабленнем  Бога ў родзе чалавечым. Ён з’яўляецца выкананнем гарачых чалавечых жаданняў, якія ніколі б не здзейсніліся, калі  б яны засталіся пакінутымі на волю лёсу.

Сказаць, што Езус –Эммануэль (у перакладзе – «Бог з намі»), значыць прызнаць, што Ён з’яўляецца сувярэннай  «сапраўднасцю», якая канчаткова  пераадольвае  чалавечую няздольнасць дасягнуць радасці, супакою і збаўлення. Ён – сапраўды Збаўца.


 29 снежняgr-str-31

Свята Святой Сям’і – Езуса, Марыі і Юзафа

 

Сям’я – хатняя касцёльная  супольнасць

 

1 чытанне – Сір 3, 2-6. 12-14.  

Пс 128, 1-5.

2-е чытанне – Клс 3, 12-21.

Евангелле – Мц 2, 13-15. 19-23.

 

“Называемся дзецьмі Божымі, і мы з’яўляемся імі”   (1 Ян 3, 1).

Урачыстасць  Нараджэння Пана мы адсвяткавалі, і таму адпаведна, што з храналагічнага  пункту гледжання  сённяшняе  свята з’яўляецца яе працягам. Як мы  перажывалі Божае Нараджэнне? Магчыма, многія сем’і перажылі нават цярпенне, смутак, нязгоду…  

У некаторых сем’ях бацькі перажывалі  Нараджэнне Пана, прымаючы ўдзел у набажэнствах, а іх сын ці дачка не жадалі пайсці з імі святкаваць урачыстасць.  Магло быць і наадварот. Колькі цярпення, колькі болі ў нашых сем’ях! На першы погляд магло  б  падацца, што праз адзначэнне  свята  Святой Сям’і падкрэсліваецца непераадольная розніца паміж ідэальнай і рэальнай сям’ёй. Мы можам запытацца, у якім сэнсе Святая Сям’я можа быць «прыкладам» для нашых сем’яў.

Несумненна, у Святой Сям’і былі выключныя «асобы», быў у ёй сам Божы Сын. Аднак  яны прысутнічаюць і сярод нас, у нашых дамах.

 

 

кс. Алег  ГРЫГАРОВІЧ,  SAC


 

Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий