Хлеб штодзённы

7 лютагаgr-str-30

5 звычайная нядзеля, год В

 

 Пра сэнс цярпення

 

1 чытанне — Ёв 7, 1-4. 6-7.

Пс 147, 1-6.

2 чыт. — 1 Кар 9, 16-19. 22-23.

Евангелле – Мк 1, 29-39.

 

«Хіба жыццё чалавека на зямлі  не нагадвае змагання?» (Ёв 7, 1-4).

Сёння Касцёл увагу вернікаў з’вяртае на дзве асобы: Ёва – Старазапаветную постаць, закранутую асабістай трагедыяй і цяжкай хваробай, і Езуса Хрыста. У сённяшнім Евангеллі не знойдзем апісання мукі і смерці Хрыста, але бачым невыпадковае падабенства паміж гэтымі постацямі, якія ў сваім жыцці дасведчылі шмат выпрабаванняў і цярпення. Больш таго, уся літургія Слова дапаўняе гэтую сумную рэчаіснасць, распавядаючы пра натоўпы людзей, якія, маючы духоўныя і фізічныя цярпенні, шукаюць магчымасці сустрэцца з Езусам. Здаецца, што, як і ў біблійныя часы, так і сёння, шмат людзей шукае адказ на пытанне пра сэнс цярпення, зла і несправядлівасці. Невыпадкова Марк у сваім Евангеллі звяртае ўвагу і падкрэслівае сапраўдную боскасць Езуса, якая праяўляецца не толькі ў мудрых словах Яго навукі,  але і ў шматлікіх аздараўленнях, і ўладай над злымі духамі. Езус, шукаючы магчымасці сустракацца як мага з  большай колькасцю  людзей,  указвае  іншы шлях аздараўлення, не той, які спадзяюцца ўбачыць людзі. Вучыць вытрываласці і даверу да Бога нават у найцяжэйшыя жыццёвыя моманты і, урэшце, сам бярэ на сябе нашыя хваробы і цярпенні, слабасці і грэх. Праз дабравольную крыжовую ахвяру становіцца Новазапаветным  Ёвам. Становіцца  крыніцай  надзеі і благаслаўлення не толькі для нашчадкаў  Ёва  і сваіх вучняў, але  для  кожнага  церпячага, прыгнечанага хваробай ці грахом чалавека. Словы, сказаныя прарокам Ісаяй «Ён узяў на сябе цярпенні нашыя  і панёс нашы хваробы» (Iс 53,2-4), – дзейсныя на працягу тысячагоддзяў, усцяж  спаўняюцца і ў нашыя дні.


 14 лютага

6 звычайная нядзеля, год В

 

 Дар новага жыцця

 

1 чытанне — Лев 13, 1-2. 44-46.

Пс 32, 1-2. 5. 11.

2 чыт. — 1 Кар 10, 31 – 11,1.

Евангелле — Мк 1, 40-45.

 

“Шчаслівы  той,  каму адпушчана беззаконне, і чый грэх забыты”  Пс 32, (1-2).

Чытанні VІ звычайнай нядзелі распавядаюць пра хваробу, якую чалавецтва здолела перамагчы: гаворка пра праказу. У Бібліі праказа была не толькі сімвалам жудаснага зла – невылечнай хваробы, але стала вобразам граху і Божага праклёну. Першае  чытанне, якое  папярэджвае  Евангелле,  падрабязна   распавядае  пра Старазапаветныя законы, якія датычылі хворых праказай. Можам  заўважыць  усю  трагедыю  гэтых людзей: ізаляваныя ад супольнасці, без падтрымкі і надзеі на вылячэнне… аж да моманту сустрэчы з Езусам. Пракажоны, сустрэўшы Езуса, падае  на  калені,  моліць аб аздараўленні і называе Яго Панам. Такое  своеасаблівае вызнанне  веры  адразу  змушае  Езуса да дзейнасці! Дотык Хрыста становіцца лекам на смяротную хваробу. Пасля цудоўнага аздараўлення Езус наказвае скласці ахвяры, прадпісаныя ў Габрэйскім праве. Варта ўвагі тое, што, паводле закону, хто аднойчы  дакрануўся  да  хворага праказай – сам станавіўся нячыстым. Такі чалавек не мог прабываць у горадзе, ён адразу павінен быў сысці ў пустыннае месца, лічыўся нячыстым і праклятым Богам. Такім чынам мы становімся сведкамі цудоўнай замены, калі Езус займае месца чалавека хворага, церпячага і праклятага. Сыходзіць і прымае на сябе ўвесь цяжар закону. Гэтае здарэнне не здарылася ў жыцці Езуса толькі аднойчы. Хрыстус  паўторыць яго ў  момант свайго ўкрыжавання. Гэта будзе момант, калі Ён прымае пакаранне за ўсе чалавецтва. Становіцца праклятым, пагарджаным і  нячыстым  за  правіны, якія не здзяйсняў.

Прымае крыжовае пакаранне замест  кожнага паасобнага чалавека. Тым  часам  аздароўлены чалавек пасля сустрэчы з Хрыстом  далучаецца да супольнасці, зноў  злучаецца  са  сваімі  блізкімі  і  знаёмымі,  вяртаецца  да нармальнага жыцця… Так па-сапраўднаму атрымлівае новае жыццё. Падобным чынам, як і чалавецтва, пасля смерці і Ўваскрасення  нашага  Пана  атрымала дар новага жыцця, вольнага ад  праказы  граху, зла і смерці.


 21 лютагаgr-str-31

1 нядзеля Вялікага Посту, год В

 

 Пачатак навяртання

 

1 чытанне — Быц 9, 8-15.

Пс 25, 4-9.

2 чыт. — 1 П 3, 18-22.

Евангелле — Мк 1, 12-15.

 

 «Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы» (Пс 25 , 5).

Распачынаючы Вялікі Пост, Касцёл вяртаецца да чытання  першых раздзелаў Евангелля св. Марка. Евангеліст  распавядае, як Езус, выведзены Духам на пустыню, прабывае там сорак дзён у посце і малітве, падвержаны спакусам злога духа. Лічба “сорак” нагадвае нам пра сорак дзён, якія Майсей правеў на гары Сінай, і пра сорак  год вандроўкі і выпрабаванняў  Выбранага Народа. Нягледзячы на тое, што, паводле паўсюднага меркавання, пустыня была месцам прабывання злых духаў і дэманаў, у Старым Запавеце Бог часта вы-біраў менавіта гэтае месца на сустрэчу  са сваім Народам. Езус паўтарае гісторыю Ізраэля. Пасля  сарака  дзён  посту  пустыня для Яго становіцца не толькі месцам асабістага выпрабавання, але адмысловым  часам сустрэчы з Айцом і часам духоўнага ўмацавання. Езус  становіцца пачаткам новага Ізраэля, які не бунтуецца на пустыні, не паддаецца спакусам і застаецца паслухмяным Айцу і Яго волі. Марк не апісвае падрабязна моманту спакусаў – амаль адразу  пераходзіць  да  місіі  Езуса:  абвяшчэння  Евангелля і закліку да навяртання. Евангеліст перакананы, што адгэтуль усё жыццё  Хрыста  будзе адной вялікай барацьбой супраць сатаны, змаганнем,  якое  зной-дзе сваё спаўненне і канчатковую перамогу праз крыжовую пакуту,  смерць і Змёртвыхпаўстанне. Паслухмянасць Езуса становіцца  лекам  на  непаслухмянасць  чалавека і нанова  адчыняе дзверы  Божага  Валадарства.  Такі прыклад  паслухмянасці Богу і духоўнай дысцыпліны можа быць  добрым  пачаткам  асабістага  навяртання.


 28 лютагаgr-str-31-2

2 нядзеля Вялікага Посту, год В

 

 Адзін з прыстанкаў

 

1 чытанне — Быц 22, 1-2. 9а. 10-13. 15-18.

Пс 40, 2 + 4ab, 7-8а.

2 чыт. — Рым 8, 31b-34.

Евангелле — Мк 9, 2-10.

 

 

«Гэта Сын Мой умілаваны, Яго слухайце» (Мк  9, 7).

Час  Вялікага Посту падрыхтоўвае вернікаў да найважнейшай  хрысціянскай  урачыстасці – Уваскрасення  Пана.  Сёння  мы становімся сведкамі незвычайнага здарэння, якое дапаможа нам лепей падрыхтавацца да гэтага  свята:  Езус з Пятром, Якубам  і Янам узыходзяць на высокую гару, дзе наступае момант  перамянення. У наступныя  хвіліны  вучні назіраюць дыялог,  які  Езус  вядзе з Майсеем і Іллёй. Здзіўлены Пётр прапануе паставіць тры шатры для Езуса  і  Яго суразмоўцаў, каб застацца  на гары як мага даўжэй. Аднак з’ява знікае  неспадзявана,  як і з’явілася: воблака засланяе суразмоўцаў, і ўсе чуюць голас Бога: “Гэта Сын Мой умілаваны, Яго слухайце”. Для вучняў цуд перамянення Пана, словы прароцтва пра крыж і Змёртвыхпаўстанне  – хоць пакуль яшчэ  і з’яўляюцца таямніцай, –   ужо ўмацоўваюць іх веру і рашэнне  наследаваць Хрыста, асабіста  паглыбляць  містэрыі Божага  Сына. Перад тым, як Езус  узыйдзе  на  гару сваёй смерці – Галготу, сёння забірае сваіх вучняў і кожнага з нас на гару  перамянення.  Паказвае,   што Галгота – гэта  толькі  адзін з прыстанкаў у Ягоным і нашым падарожжы да Божага Валадарства. Выразна  паказвае,  што гэты шлях Бог захацеў прайсці разам з чалавекам.

 

кс. Юрый ПРАКАПЮК


 

Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий