«Круглы стол» часопіса «Дыялог»

У бягучым  годзе рэдакцыя працягвае цыкл  разважанняў за «круглым сталом»   па “Прыпавесцях  Езуса Хрыста”. Большасць з нас, можа, лічыць, што прыпавесці ўсім добра вядомыя і не патрабуюць ніякіх разважанняў… А калі насамрэч суаднесці ўрокі Езуса, якія даў нам праз іх, з днём сённяшнім, даведаемся шмат новага пра Хрыста як чалавека, які больш за 2000 гадоў таму навучаў у Палестыне. Шмат чаго даведаемся і пра сябе.

 

 

 

 

Каму дадзена шмат…

 

 

 

 

Прыпавесць пра вернага  слугу

 

Лк 12, 41-48

 

 Тады сказаў Пётр: «Пане, гэтую прыпавесць расказваеш нам ці таксама усім?». Пан сказаў: «Хто ж верны і разумны эканом, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі даваць ім у свой час  меру хлеба?

Шчаслівы той слуга, якога гаспадар ягоны, калі прыйдзе, застане, што ён так робіць. Праўду кажу вам, што над усёй маёмасцю сваёй паставіць яго. Калі ж гэты слуга ў сэрцы сваім скажа: «Не  хутка  гаспадар  мой прыйдзе», і  пачне біць слугаў і служанак, есці, піць і ўпівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага ў дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае. Адлучыць яго і вызначыць яму лёс з нявернымі. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакарання, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат; і каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць.


 

 f-str-17У парафіі Узвышэння Святога Крыжа ў Брэсце вернікі, сабраныя за “круглым сталом”, разважалі над прыпавесцю пра вернага слугу.    Удзельнікамі пасяджэння былі парафіяне:  Павел  Ажэхоўскі, Анастасія Карпава, Аляксандра Шаўлінская, Аліна і Раман Добыш, Аня Шумовіч, Аксана Бровач. Вядучым быў вікарый парафіі кс. Андрэй Багдановіч.

 

Сабраныя пачалі з малітвы  да Усемагутнага Бога, каб паслаў на іх Духа Святога, адчыніў іх сэрцы, асвятліў іх розум, каб маглі пачуць Слова Божае, і каб гэтае слова, дакрануўшыся да іх душы, актуалізавалася ў іх  жыцці.

 

 

 

 

Бог хоча бачыць сваіх сыноў вернымі

 

 Павел Ажэхоўскі:Павел Ожеховский

– Прачытаўшы прыпавесць, адразу падумаў: нічога новага, я ўсё гэта ведаю, чуў на катэхезах, у казаннях святароў… Ведаю, што Бог сказаў “Я — прыйду”, даў нам вольную волю, бо любіць нас. Аднак, паглыбіўшыся, пачаў разважаць: Бог даў нам вольную волю распараджацца не толькі нашым асабістым розумам, сілай, талентамі, але і ўсімі тымі дарамі, якія стварыў для сусвету, пры гэтым сказаўшы адзінае: “Я – прыйду, будзь гатоў”. Сказаў Ён гэта для таго, каб, вярнуўшыся, убачыць нас сапраўды вернымі Яму і пераканацца, што мы не загубілі сваю веру. Ён хоча напоўніцца радасцю за сваіх сыноў, каб паставіць нас побач з Сабою ў Сваім Валадарстве. Для мяне гучыць гэта як рэч зразумелая, якую я добра ведаў, але адначасова з’явілася для мяне адкрыццём, новым разуменнем зразумелага. Што датычыцца зместу апошніх двух вершаў – пра пакаранне. Шчыра кажучы, яны неяк у мяне абстрагуюцца ад усяго папярэдняга. Грэх, як ведаем, бывае дзеяннем свядомым і несвядомым.  У прыпавесці чытаем: “Той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў  вартае  пакарання, будзе пабіты мала”. Гэтая апошняя частка ў мяне  не звязваецца з  тымі высновамі, якія былі перад гэтым.

 

 

Яму не скажаш: “Пачакай”

 

Аляксандра Шаўлінская:Александра Шаулинская

– Прачытанае падзяляю для сябе на некалькі частак. Вершы з 35 па 39 з “Закліка да чування” — гэта пра другое прышэсце Езуса Хрыста, які прыйдзе і скажа: “Хто верыў — той са Мною, хто не — … вы самі выбралі свой шлях”. Таксама тут ёсць вельмі яскравы адсыл да светачаў. Светач — гэта той, хто “гарыць” Богам, асвятляючы шлях іншым. Раблю для сябе дзве высновы: першая — мы павінны абавязкова адкрыцца Богу, дазволіць Яму дзейнічаць унутры нас, у нашым сэрцы, быць кіраўніком усіх нашых дзеянняў і павінны жыць па Божых Запаведзях; другая (здаецца, гэтая выснова вельмі актуальная зараз, асабліва для моладзі) — рабіць гэта адразу, хутка, імгненна. Не думаць, што яшчэ паспею, маю час, яшчэ маладая… Чуваць трэба сёння і тут. Бо, калі прыйдзе Езус, Яму не скажаш: пачакай, я не ўсё яшчэ выканала, мне яшчэ трэба да споведзі… “І вы будзьце гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы”.

 

 

Прыклад любові

 

Аліна Добыш:Алина Добыш

– У першую чаргу хацела б звярнуць увагу на наступны момант. У тэксце сказана: што, калі гаспадар  пастукаецца ў дзверы, то патрэбна, каб адчынілі яму адразу. І “шчаслівыя тыя  слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпяражацца  і пасадзіць іх, і, падыйшоўшы, пачне служыць ім”. Тут можна задумацца: чаму Бог павінен станавіцца слугою для сваіх слуг? Я б адказала: гэта з вялікай любові і павагі. Але перш за ўсё слугам трэба мець да гаспадара павагу, любоў, шанаваць яго, чакаць, падпарадкоўвацца ў добрым сэнсе, толькі ў такім выпадку  можна разлічваць на нейкую ўзаемнасць з боку гаспадара.   У гэтым кавалачку тэкста бачым яскравы прыклад любові. У адносінах з другімі людзьмі патрэбна заўсёды ставіць сябе на іх месца. Сапраўдная любоў не мае эгаізму,  рэўнасці, зайздрасці; калі ты любіш іншага чалавека, ты ніколі не  будзеш прыніжаць яго — наадварот, будзеш ставіць яго вышэй за сябе, з павагай адносіцца да кожнага яго слова, жадаць дапамагчы яму. Такой самаахвярнай любові  вучыць нас Бог.

 

 

Ці памнажаем?

 

Аня Шумовіч:Анна Шумович

– Я таксама падзяліла прыпавесць для сябе на дзве асноўныя часткі. Першая для мяне заключаецца ў вершы   “І вы будзьце гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы”.  Я не сапастаўляю гэта  непасрэдна  з  другім  прыйсцем Хрыста, а асацыірую з актуальнасцю нашага  штодзённага жыцця. Каб стаць да Госпада бліжэй, мы засяроджваемся на малітве, імкнемся зрабіць нешта светлае, прыгожае, важнае ў вачах  Бога  і, дзіўна,  пры гэтым не заўважаем, што адбываецца навокал. Часам побач з намі ёсць чалавек, які патрабуе нашай  звычайнай  увагі,  простай дапамогі, менавіта праз яго да  нашага сэрца хоча дастукацца Бог, а мы не рэагуем.  З-за свайго гонару, себялюбства, славалюбства не спяшаемся яму насустрач, хоць у той жа самы момант быццам і хочам зрабіць нешта вельмі добрае і карыснае. Вывад: не туды імкнемся, Бога патрэбна шукаць у  кожным чалавеку. Другая частка майго “падзелу” заключаецца ў словах: “Каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць”.  Сапраўды, Бог надзяліў кожнага з нас вялікімі дарамі, даручыў нам многае і кожнаму па-рознаму і ў розных  сферах.  Просты  прыклад: як бацькі ўкладваюць у сваіх дзяцей шмат усяго – любові, часу, клопату, грошай, так, канешне, прагнуць  і ўгледзець у сваіх дзецях плады сваіх намаганняў. А дзеці  грэбуюць, не слухаюць,  не развіваюцца, застаюцца на тым самым месцы, на адной “кропцы”.  Прыпавесць прымусіла і  мяне  паразважаць над тым, што дае мне Бог і як я асабіста выкарыстоўваю дадзенае, ці памнажаю, ці, можа, закопваю ў глебу…

 

 

За добрае Бог узнагароджвае

 

Раман Добыш:Роман Добыш

– На мой погляд, у гэтай прыпавесці ёсць два вершы, якія можна зразумець па-рознаму: адзін або звязаць з другім прышэсцем Хрыста, або  з днём сённяшнім, менавіта Промыслам Божым, калі Бог пасылае ці расстаўляе на нашай дарозе людзей. Памятаю фільм, галоўны герой якога пачаў тануць і звярнуўся да Бога: “Ратуй!”. Бог паслаў яму на дапамогу аднаго чалавека, другога, трэцяга… Плывец ад дапамогі адмовіўся і патануў. Пасля трапіў на неба і пытаецца ў Бога: “Чаму мне не дапамог?”. “Я дапамагаў, а што ты не прыняў дапамогу — твая асабістая віна”. Апошнія два вершы прыпавесці вяртаюць нас да паняцця справядлівасці. Касцёл заўсёды вучыць: за добрае Бог узнагароджвае, а за злое — карае. У гэтым сэнсе супярэчлівасці ў прыпавесці я не заўважыў.

 

 

Тут і зараз!

 

Анастасія Карпава:Анастасия Карпова-2

– Я таксама падзяліла тэкст на часткі, і кожная для мяне мае сваё значэнне. У першай, як і мае сябры, я вызначыла для сябе, што патрэбна разумець і чакаць, што праз некаторы час павінна адбыцца штосьці вельмі важнае, цудоўнае. Але жыццё праходзіць сёння, таму і мы павінны разумець, што ў любы момант можа здарыцца і добрае, і нядобрае, і яшчэ не вядома, як дакранецца яно да нас, ці паспеем зрабіць рахунак сумлення, паспавядацца Богу, папрасіць прабачэння у Яго, у сваіх блізкіх… А калі часу на гэта не хопіць?.. Таму трэба чуваць і заўсёды быць гатовымі стаць перад Богам са справаздачай. Яшчэ мяне моцна ўразіў вобраз вернага слугі. Думаю, гэта актуальна і сёння для нашай краіны. Сапраўды, кожнага чалавека ў пэўны час Бог надзяляе ўладай: каго у меньшай ступені, каго – у большай. І як гэты чалавек выкарыстоўвае яе, як праходзіць выпрабаванне ўладаю, залежыць і яго асабістае жыццё. Добры і верны слуга гатовы не спаць, чуваць, прынесці сябе ў ахвяру, абы толькі парадак быў у доме, якім даручана яму кіраваць. Лічу, што і мы не павінны баяцца прынесці сябе ў ахвяру Богу і бліжняму. Апошняя частка –  пра адказнасць – таксама  вызывае роздум. Усе мы добра ведаем выраз, які гучыць (у рускай версіі) даволі часта: “Незнание Закона не освобождает от ответственности”. І  для мяне не зразумела, чаму слуга, “які не ведаў і зрабіў  вартае пакарання, будзе пабіты”.

 

 

Каб не хаваць вачэй

 

Аксана Бровач:Оксана Бровач

– Працягваю тэму чакання. Ся-дзець ноччу і не спаць, чакаючы  другога прышэсця…  Канешне, ніхто не ведае, як гэта будзе і калі прыйдзе Езус Хрыстус. Напэўна, тады, калі не чакаем, але асабіста я імкнуся жыць сумленна, шчыра выконваць Божыя Запаведзі, каб у кожную хвіліну стаць перад Богам, не хаваючы сваіх вачэй. А калі яно на самой справе адбудзецца, то на 100 адсоткаў высветліцца, што і тое ў маім  жыцці не  так, і гэта не  так… Надзея толькі на Божую Міласэрнасць… Вельмі паказальны ў сэнсе сустрэчы з  Госпадам  серыял “Мессия”, які раіла б паглядзець. Ён пра тое, што на Блізкім  Усходзе з’яўляецца загадкавы чалавек, які ходзіць, прапаведуе, называе сябе Месіяй, вакол яго натоўпы збіраюцца. Хто такі? Адныя   кажуць,  што  гэта  тэрарыст,  другія – што  звычайны  дурань, або  псіхічна  хворы, трэція  вераць, што ён сапраўды Месія. Яго затрымалі на Ізраэльскай мяжы, і  следчы  вядзе  допыт: хто  такі, адкуль, з якой  мэтай, пры  гэтым  з непавагай  кідае  яму: “Ведаеш, колькі  перада  мною такіх, як ты было, –  4578!”. Місія спакойна адказвае: “Ведаю, і  кожны раз гэта быў я!”.  Гэты фрагмент я  запісала і пераслала  сваім  сябрам (глядзіце!), а ў сваёй галаве перакручвала мо 350 разоў. Божа  мой, колькі  разоў, колькі разоў Ты мог быць побач са мною! Дакладна  аб  гэтым я  ведаць не магу, але, калі на самой справе кожны раз гэта быў Ён? І як сябе паводжу?.. Што раблю?.. Што гавару?.. “З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат”. Лагічна і правільна, але і тут у мяне ёсць пытанні: сапраўды, Бог даў мне, як і іншым, многае — здольнасці, таленты, разуменне,  але ці добра спраўляюся  з гэтым “многім”? Адчуваю вялікую адказнасць, таму і ў малітве часам вяду сябе (відаць, па праву Божага дзіцяці),  як капрызны і незадаволены падлетак:  Божа, забяры ад мяне гэтыя ці іншыя абавязкі, навошта яны мне, з такой колькасцю іх не спраўлюся… Урэшце, усё гэта стараюся на сабе “цягнуць” не дзеля самага ўтульнага крэсла ў раі, а з любові да нашага Пана Бога.

 

 

Вядучы:кс. Андрей Богданович

– Шаноўныя, зразумець сэнс самой прыпавесці дапамагае верш, які змешчаны перад прыпавесцю, – заклік да чування. Выраз “няхай сцёгны вашыя будуць падпяразаныя і светачы запаленыя…» паказвае, якімі павінны быць мы з вамі ў чаканні прыйсця Сына Чалавечага. Тут  нам  патрэбна не  забыцца пра гістарычны перыяд, у які прапаведваў  Езус, і  акалічнасці, якія ў той час  існавалі. З  гісторыі  хрысціянства ведаем, што людзі Бібліі апраналіся ў  доўгую і шырокую вопратку з тканіны,  а каб яна ім не перашкаджала, падпяразваліся паясамі, каб у любую хвіліну маглі працаваць. Запаленыя светачы–  гэта сімвал нашых сэрцаў, гэта мы самі. І вядома, калі не падліваць аліву ў лямпу – яна патухне,  светач згасне; мы з вамі, калі не бу-дзем  узбагачаць  сябе  Богам, ведамі праўды веры, – сэрца наша стане пустым сасудам. Галоўны герой прыпавесці – “верны і разумны эканом”, слуга, якога  гаспадар па-ставіў  кіраваць домам і іншымі слугамі; ад таго, як выканае ён даручанае, як будзе выкарыстоўваць дадзеную яму ўладу над іншымі, будзе  залежаць і яго асабісты лёс. Менавіта з гэтым звязана навука прыпавесці – адказнасць, з якой кожны павінен выконваць  сваю работу. Шчыра  прызнаюся: многа разоў у сваім жыцці я перажываў сапраўдную радасць, сардэчнае задавальненне  ад таго, што дапамагаў (служыў) іншым людзям. Гэта праяўлялася ў розных формах, нават у дробязях, але мне самому было прыемна ўсведамляць, што той, каму я дапамог, зараз задаволены, нічога не патрабуе. І няма розніцы ў тым, хто ты сярод вучняў Хрыста, – святар ці іншы чалавек, Бог роўна размяркоўвае. Апостал  Пётр  у прыпавесці нават удакладняў: “Пане, гэтую прыпавесць  расказваеш  нам ці таксама  ўсім?”. Адказ  быў  мудры: “Хто ж верны і разумны эканом, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі  даваць ім у свой час меру хлеба?”.  Гэта азначала: не надта  радуйцеся, ад  вас будзе яшчэ  болей  запатрабавана. “Каму дадзена  шмат”, з  таго  і “спагнана  будзе  шмат”. Адказнасць заўсёды  прапарцыянальна  таму, колькі Бог даў табе, колькі даручыў, наколькі  Ён  на цябе спадзяецца. Таму з адказнасцю, шчыра выконваем  Божыя  даручэнні не для таго, каб узвысіцца над іншымі, а каб апраўдаць  спадзяванні  нашага Пана  адносна нас. А калі ўжо за-служым пакаранне, то і яго па-трэбна прыняць з любоўю, але гэтаму патрэбна вучыцца.

 

Пасяджэнне завяршылася супольнай малітвай з падзякай Богу за сустрэчу.

 

 

Запісала Раіса СУШКО.

Здымкі Карнэлія КОНСЭКА, SVD.

г. Брэст


 

Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий