Пашырэнне пашаны Міласэрнасці

Str-12“Душы, якія пашыраюць пашану Маёй міласэрнасці, Я ахоўваю ўсё жыццё, як чулая маці сваё немаўля, а ў гадзіну  смерці Я буду для іх не Суддзёю, а міласэрным Збаўцам” (Дз. 1075).

 

(Заканчэнне.  Пачатак у № 06-2016).

 

 

3. Добра абвяшчаць Міласэрнасць

 
У пашырэнні пашаны Міласэрнасці надзвычай важна правільна пераказваць пасланне, у тым заключаецца клопат  аб чысціні  культу Божай Міласэрнасці ў формах, пераказаных праз сястру Фаўстыну.  Вядома, што ў наш час культ Божай Міласэрнасці  карыстаецца вялікай папулярнасцю.У сувязі з гэтым з’явілася  многа пуб-лікацый, якія  вельмі спрошчана,  а не раз і памылкова  распаўсюджваюць набажэнства да Божай Міласэрнасці, што ўплывае на яго неўласцівую практыку.
Тэалагічны фундамент гэтага набажэнства  распрацаваў кс. прафесар Ігнацый Ружыцкі ў разважаннях на тэмы лістоў сястры Фаўстыны, прыгатаваных для патрэб беатыфікацыйнага працэсу. Канспект  гэтага разважання надрукаваны ў брашуры  пад назвай “Божая Міласэрнасць. f-str-14Асноўныя рысы набажэнства да Божай Міласэрнасці”, замест цэлага – у кніжцы пад назваю “Набажэнства да Божай Міласэрнасці” (выдавецтва “Misericordia”, Кракаў, 1999, выд. II – 2008). У святле  гэтага разважання істотаю набажэнства  да Божай Міласэрнасці ёсць аснова даверу Пану Богу (ці біблійная аснова даверу), а таксама  аснова  міласэрнасці да бліжніх. Менавіта на гэтым фундаменце будуюцца формы культу: абраз Езуса Міласэрнага, Свята Міласэрнасці, Каронка да Божай Міласэрнасці, Гадзіна Міласэрнасці і пашырэнне пашаны  Міласэрнасці.  З тымі постацямі  набажэнства да Божай Міласэрнасці звязаныя абяцанні Пана Езуса, якія пераказаў усім (не толькі сястры Фаўстыне, як гэта мае месца пры акце  О, Кроў і Вада… ці Навэнна да Божай Міласэрнасці). Калі  не хопіць фундаменту, ці выхавання жыцця  ў хрысціянскім  духу даверу Богу і міласэрнасці да бліжніх, то ніякая  з формаў культу не бу-дзе аўтэнтычным актам  набажэнства і не прынясе чаканых поспехаў. “Затым, – піша кс. Ружыцкі, –  калі хто-небудзь, напрыклад, прамаўляе Каронку  да Божай Міласэрнасці, а не мае раўнацэннага даверу, то не атрымае ўзамен нічога з таго, што  Езус  спалучыў з  даверлівым прамаўленнем  Каронкі”.
Найчасцей сустракаюцца памылкі ў распаўсюджванні і практыцы набажэнства да Божай Міласэрнасці, выплываючыя з фрагментальнага тлумачэння  тэксту “Дзённіка” і з неўласцівай практыкі гэтага набажэнства.
Фрагментарнасць тлумачыцца  “вырываннем” з “Дзённіка” асобных сказаў і распаўсюджваннем  іх без аналізу самой сутнасці. Тады  публікацыя  сказаў (сказанае) трактуецца як аксіёма або як  са-праўдная праўда адносна чаго-небудзь.

 

Прыклады:

 

*Прагну, каб была такая супольнасць, якая  будзе абвяшчаць і выпрошваць  Божую Міласэрнасць для свету.Чытаючы толькі гэты сказ, нехта думае, што Пан Езус прагне, каб  паўстала канкрэтна кангрэгацыя законная, якая падыме акрэсленае заданне. Тым часам  з аналізу ўсяго “Дзённіка” вынікае, што Пан Езус не мае на ўвазе нейкую адну  супольнасць, але вялікую справу ў Касцёле, якая сёння называецца  Апостальскім Рухам Божай Міласэрнасці (пар. Дз. 1155).

 

* Душа, якая будзе шанаваць гэты абраз, не загіне (ці іншыя  абяцанні,  дадзеныя без умоваў). Тое ці іншае абяцанне Пана Езуса, спаўняецца своечасова, калі  чалавек прытрымліваецца  пэўных  умоваў, якімі ў набажэнстве да Божай  Міласэрнасці з’яўляюцца: давер Пану Богу і актыўная любоў да бліжняга. Душа, якая будзе шанаваць гэты абраз…, г.зн.тая, якая моліцца перад ім з даверам і даверлівую малітву злучае з учынкамі міласэрнасці, а не тая, якая носіць гэты абраз у партфелі.

 

* Абсалютнаю памылкаю з’яўляецца распаўсюджванне асобных форм набажэнства да Божай Міласэрнасці, напрыклад, Каронкі, Навэнны або  Літаніі  без паяснення, што істотнае ў культу Божай Міласэрнасці, а таксама  адрозненне прывілеяваных форм культу  ад іншых малітваў, запісаных  у “Дзённіку” сястры Фаўстыны.
Другая група памылак паходзіць ад неўласцівай практыкі набажэнства да Божай Міласэрнасці  і заснаваная  найчасцей  на:

 

* Ігнараванні выхавання  ў верных хрысціянскай паставы даверу Богу і міласэрнасці да бліжніх, абмежаванніда фанатызму, напрыклад,  пры прамаўленні Каронкі.

 

* Дабаўленніабо скарачэнні слоў пры прамаўленні Каронкі да Божай Міласэрнасці.

 

* Злучэнні прыватных аб’яўленняў і набажэнстваў.

 

* Тлумачэнні паслання сястры Фаўстыны ў адрыве ад Святога Пісання.

 

Пасланне Міласэрнасці, якім  павінны жыць і дзяліцца з іншымі, з’яўляецца вялікім дарам Бога для нашага часу, дарам, які ёсць знакам надзеі, гарантыі  збаўлення  і святлом, асвятляючым людскія дарогі ў трэцім тысячагоддзі веры, таму павінна быць пераказана з вялікай пакорай і згодна з замыслам Езуса. Гэтае абвяшчэнне, – як сказаў Святы Айцец Бэнэдыкт ХVI, –  ёсць, безумоўна, галоўным  абвяшчэннем  нашых часоў: міласэрнасць як Божая моц, як Божая мяжа для зла ўсяго свету. Таму існуе вялізная патрэба, каб тым  дарам  дзяліцца як найлепей і з вя-лікай высакароднасцю.

 

Матэрыял узяты з сайта www.faustyna.pl
Аўтар: c. М. Аліжбета СЕПАК, ZMBM


 

Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий