На Ты-10-2014

Вядучая старонкі – Ружа Міхайлоўская

Вядучая старонкі – Ружа Міхайлоўская

Хвала Хрысту!
Прывітанне, даражэнькія. 2 кастрычніка – дзень Анёлаў-ахоўнікаў. Анёл – нябачны нам сябра, які заўсёды побач з намі: падтрымлівае нас у барацьбе са злым духам, выклікае ў нашых сэрцах добрыя думкі, моліцца за нас і прыносіць Богу нашыя малітвы. Напэўна, і ты так думаеш… Пішы мне на na-ty@list.ru  

Дазвольце Анёлам весці вас

АКТУАЛЬНА
Калі мы хоць зрэдку  будзем адкрываць Біблію – знойдзем  там  шмат цудоўных радкоў аб ролі Анёлаў, якую  яны адыгрывалі ў зямным жыцці  Езуса Хрыста. Анёлы служаць Езусу пасля Яго саракадзённага посту ў пустэльні, Анёл суцяшае Езуса ў Аліўным садзе і г.д. Роля Анёлаў як дапаможнікаў відавочная. “Але ж гэта Езус”, – можа сказаць  хтосьці, – “Ён – Бог, вядома, яму будуць прыслужваць Анёлы”. Але  ўзгадаем  яшчэ  нешта важнае з  Бібліі. “Ён (Езус) прыпадобніўся  да чалавека ва ўсім, апроч граху” (Габр. 4,15). Ва ўсім! Гэта значыць, што нішто  чалавечае  не было чужым  Езусу. Яго  зямное жыццё – гэта прыклад чалавечага ў першую чаргу  жыцця, на які мы павінны раўняцца, якім  павінны  кіравацца  ва ўласным жыцці. І калі  для  дасягнення мэты зямнога жыцця Езуса Бог Айцец даў Яму Анёлаў, значыць, і  мы  павінны  быць упэўненымі ў прысутнасці Божага пасланніка і дапаможніка – Анёла побач з намі, Анёла-ахоўніка.
Папа  Бэнэдыкт  XVI  звяртаўся  да  моладзі  такімі словамі: «Адчуйце  прысутнасць  Анёлаў побач з вамі, дарагія  маладыя  людзі, і дазвольце ім весці вас, каб усё вашае  жыццё  было  асветлена  Словам  Божым».
…Часам  бывае, што  Бог здаецца нам недзе далёка-далёка, але насамрэч, нам толькі  так здаецца, бо часцей за ўсё гэта мы самі робім такую адлегласць. Часам нам сорамна нават перахрысціцца перад тым, як  сесці  за  стол, калі  ў  кампаніі  ёсць незнаёмыя людзі, часам цяжка ўстаць  раніцай крыху раней, каб памаліцца Богу з падзякай  за ноч, і папрасіць благаслаўлення на дзень. Нам бывае лепей “пасядзець” у сацыяльных сетках, чым пачытаць Святое Пісанне…
Яшчэ горш, калі мы шукаем сабе ў гэтых выпадках апраўданні “… толькі не сёння, трэба выспацца” і г.д. Але  ўнутры чуем дзіўны голас. І  што  ён кажа? “Не забудзься, падзякуй  Богу за гэтую добрую ноч, пад  Яго  апекай…”. Можа, гэта  голас Анёла-ахоўніка?  Але  як  шкада, што не заўсёды наш розум і сэрца прагнуць  яго  чуць, каб дзейнічаць, згодна з  Божай воляй.
У кожнага з нас ёсць нябачны сябра, Анёл-ахоўнік, які абараняе нас, які дапамагае нам выконваць волю Бога Айца нашага для ззяння Яго  славы!
Малітва  да  Бога  праз  заступ-ніцтва  Анёлаў-ахоўнікаў  некаторымі можа ўспрымацца як праява дзіцячай  рэлігійнасці.  Аднак жа апека  Анёлаў-ахоўнікаў  спадарожнічае  нам  праз ўсё жыццё і не абмяжоўваецца толькі перыядам нашага дзяцінства, таму нішто не перашкаджае  і  даросламу чалавеку памаліцца:

Анёл-ахоўнік, дружа мой,
Ты заўсёды будзь са мной.
Рана, увечар і ўначы,
Будзь ласкаў мне дапамагчы.
Змагаць духа злога,
Верна служыць Богу.
Душу, цела сцеражы,
Да жыцця вечнага прывядзі.
                                                      Амэн.

 А зараз пытанне: А ў цябе ёсць Ангел-ахоўнік? Якія у вас з ім адносіны?ШЧЫРА

Татьяна Громыко  (г. Минск, приход Св. Яна Евангелиста и Св. Максимилиана Кольбэ):Татаьяна Громыко
– В моей жизни были разные ситуации – как обыденные, так и совершенно непредсказуемые, в которых не всегда было возможно справиться своими человеческими силами. В такие моменты я чувствовала, что мой Ангел-хранитель рядом со мной, помогает мне и оберегает. Верю, что, живя с любовью к Богу и к ближним, человек никогда не останется без заботы своего Ангела. И нужно не забывать молиться ему и просить о заступничестве, особенно в трудных ситуациях.


Виталий Гришкевич (д. Шерешево, приход Св. Тройцы):Виталий Гришкевич
– Ангел-хранитель для меня – это личность, созданная Богом. Ангелы помогают нам созидать добро и избегать зла. Я верю в это. Вся наша жизнь – это борьба с самим собой, все наши решения выходят из сердца, поэтому злые ангелы всеми способами стараются склонить наши сердца ко злу, а наши Ангелы-хранители также пытаются склонить, но к добру. Каким образом это происходит, я не знаю, но верю в силу молитвы к Ангелу-хранителю.


Юлия Шунько (г.Крупки, приход Св. Иосифа):Юля Шунько
– Главное, чтобы каждый человек открылся на волю Божью и прислушивался к своему Ангелу-хранителю. ведь Ангел-хранитель желает, чтобы его подопечный жил с Богом и в конечном итоге пребывал со своим Создателем в Царстве Небесном. В моей жизни было очень много случаев, когда я чувствовала поддержку, защиту и заботу своего Ангела-хранителя. Были моменты в моей жизни, когда я опускала руки, когда у меня были проблемы, но со временем  они решались. На мой взгляд, ни один человек не должен говорить, что он один, без поддержки, ведь у него есть Ангел-хранитель, который  рядом с ним. 


Андрей Мисан (г. Минск, приход Матери Божьей Ружанцовой):Андрей Мисан
– Начну  с того, что я недавно познакомился с одним из архангелов –  Михаилом. Это было в Гатово, и первое знакомство было через отца Кшиштофа. Мои первые переживания были очень глубокими, но глубоких отношений с архангелом я еще не построил (думаю, все еще впереди); может, он действует скрытно, не говоря мне об этом. Знаю точно, что не единожды я имел ощущение, что меня оберегают, охраняют, ведут… Господь не раз мне помогал, действовал через меня также. И я знаю, что каждое совершенное доброе дело – это было, есть и будет проявлением Его воли, ради Его Славы и нашего спасения. И поэтому к каждому из нас приставлен Ангел-хранитель, функции которого – нас оберегать.


Артыкулы, блiзкiя па сэнсу:

Добавить комментарий